Upp

Motorelev

MOTORELEV

ARBETSUPPGIFTER

Motorelev är en nybörjarbefattning i fartygets maskinavdelning. Du arbetar i team med övrig maskinpersonal. Det krävs ingen utbildning för att arbeta som motorelev, men du behöver en arbetsgivare som vill anställa dig och bekosta dina säkerhetsutbildningar och certifikat.

Du arbetar med drift, underhåll och reparationer i fartygets maskinavdelning under uppsikt av handledare. Utöver ordinarie arbetsuppgifter ingår du i fartygets säkerhetsorganisation. Säkerhetsövningar arrangeras regelbundet efter ett givet schema.

Behörigheter och certifikat

För att arbeta som motorelev krävs endast certifikat.

Certifikat
• Basic Safety (grundläggande säkerhetsutbildning)
• Sjöpersonal med särskilda sjöfartsskyddsuppgifter

Beroende på vilken fartygstyp du kommer att arbeta på kan ytterligare certifikat tillkomma.

För att arbeta ombord krävs även
• Sjöfartsbok
• Giltigt pass
• Läkarintyg för sjöfolk (utfärdas av läkare godkänd av Transportstyrelsen)

LÄNKAR

På länken Transportstyrelsen, välj:
Behörighetsgrupp: Manskap – Maskin
Behörighet: Motorelev