Upp

Myndigheter

MYNDIGHETER

Transportstyrelsen Sjöfart
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom sjöfart.

Transportstyrelsen – Jobba hos oss

Sjöfartsverket
Sjöfartsverket är en affärsverksamhet med uppdrag från regeringen att ansvara för tillgänglighet, framkomlighet och säkerhet till sjöss. I detta ligger bland annat ansvar för farledshållning, lotsning, isbrytning, sjömätning, produktion av sjökort, sjötrafikinformation samt sjö- och flygräddning.

Sjöfartsverket – Jobba hos oss

Kustbevakningen
Kustbevakningen är en civil statlig myndighet under Försvarsdepartementet. På uppdrag av riksdag och regering arbetar de med räddningstjänst, sjöövervakning och är en del av samhällets krisberedskap i den maritima miljön.

Kustbevakningen
Kustbevakningen – Rekryteringsfolder

Marinen
Sveriges vatten och kuster säkras genom ständig övervakning av och beredskap hos marina flottiljer. De marina förbanden utbildas och övas för att möta varje hot vid varje tidpunkt. Ovan och under vattenytan – vid kusten och ute till havs.

Marinen genomför operationer såväl nationellt som internationellt och tillsammans med andra nationer, organisationer och myndigheter.

Försvarsmakten – Jobb och utbildning