Upp

Överstyrman

ÖVERSTYRMAN

ARBETSUPPGIFTER

Som överstyrman är du personalansvarig för däcks­besättningen. Du arbetar i team med övrig däcks­besättning. Du är även ansvarig för under­hållet av däck­utrustningen och säkerheten ombord. Du ansvarar för last­planeringen och tillsammans med andre­styrman ansvarar du för att fartyget lastas i enlighet med alla gällande regler be­träffande stabilitet, farligt gods och att lasten är optimerad. Du är ansvarig för navigationen på bryggan under din vakt.

Utöver ordinarie arbets­uppgifter ingår du i fartygets säkerhets­organisation. Säkerhet­s­övningar arrangeras regel­bundet efter ett givet schema.

BEHÖRIGHETER OCH CERTIFIKAT

För att arbeta som överstyrman krävs vissa behörigheter och certifikat.

Behörigheter
Fartygsbefäl klass II eller högre behörighet*

overstyrman

Certifikat
• Basic Safety (grundläggande säkerhetsutbildning)
• Sjöpersonal med särskilda sjöfartsskyddsuppgifter
• Grundläggande sjukvårdsutbildning
• Sjukvårdare ombord
• Avancerad brandbekämpning
• Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar
• Allmänt behörig radiooperatör i GMDSS

Beroende på vilken fartygstyp du kommer att arbeta på kan ytterligare certifikat och specialbehörigheter tillkomma.

För att arbeta ombord krävs även
• Sjöfartsbok
• Giltigt pass
• Läkarintyg för sjöfolk (utfärdas av läkare godkänd av Transportstyrelsen)

*Efter 12 månaders sjötid som andrestyrman (faktiskt arbetad tid ombord) kan du ansöka om behörigheten Fartygsbefäl klass II hos Transportstyrelsen. Om du arbetar exempelvis 4 veckor och är ledig 4 veckor tar det 2 år eller 24 månader innan du kan ansökan om behörigheten. Om det finns en ledig tjänst och du uppfyller kompetenskraven kan du anställas som förste fartygsingenjör.

ÖVERSTYRMAN (Sjöfartsverkets arbetsfartyg)

ARBETSUPPGIFTER

Som överstyrman är du personalansvarig för däcksbesättningen. Du arbetar i team med övrig däcksbesättning. Du är även ansvarig för underhållet av däckutrustningen och säkerheten ombord. Du ansvarar för lastplaneringen och tillsammans med andrestyrman ansvarar du för att fartyget lastas i enlighet med alla gällande regler beträffande stabilitet, farligt gods och att lasten är optimerad. Du är ansvarig för navigationen på bryggan under din vakt.

Utöver ordinarie arbetsuppgifter ingår du i fartygets säkerhetsorganisation. Säkerhetsövningar arrangeras regelbundet efter ett givet schema.

BEHÖRIGHETER OCH CERTIFIKAT

För att arbeta som överstyrman på Sjöfartsverkets arbetsfartyg krävs vissa behörigheter och certifikat

Behörighet
Fartygsbefäl klass I eller III

Certifikat
• GOC-certifikat (högsta radiobehörigheten)
• Sjukvårdare ombord
• Basic Safety (grundläggande säkerhetsutbildning)
• Avancerad brandbekämpning
• Läkarintyg för sjöfolk (utfärdas av läkare godkänd av Transportstyrelsen
• Körkort för manuellt växlad bil

LÄNKAR

På länken Transportstyrelsen, välj:
Behörighetsgrupp: Fartygsbefäl
Behörighet: Fartygsbefäl klass II