Upp

Rederikontor

REDERIKONTOR – ÖVRIGA TJÄNSTER

Teknik
Den tekniska avdelningen ansvarar för utrustningen och maskinerna på fartyget. Avdelningen bemannas oftast av inspektörer, inköpare och logistiker. Se vidare under Tekniskt Management.

Säkerhet
Säkerhetsavdelningen ansvarar för regler, förordningar och säkerhetsmanualer. Inom vissa segment har de också ett ansvar mot kunden och de olika säkerhetskrav som kunden ställer. Se vidare under Tekniskt Management.

Personal
HR-avdelningen har ansvar för rekrytering av personal till både sjö- och landbaserade tjänster. En stor del av arbetsuppgifterna är att hålla registren över de sjöanställdas certifikat uppdaterade, sköta kursbokningar samt avlösningar för de ombordanställda. I större rederier finns det också en löneavdelning.

Ekonomi
Ekonomiavdelningen arbetar med bokföring, budget och löner.

Chartering
Med be­fraktning menas hyra av användningen av ett fartyg. Det finns två typer av be­fraktning; tids­befraktning och rese­befraktning. Tids­befraktning innebär hyra på en viss tidsperiod medan rese­befraktning innebär hyra för en specifik resa.

Befraktare kallas också för fartygsoperatör och en vanlig arbetsplats för be­fraktare/­fartygs­operatörer är ett logistik­företag. En befraktare är en kvalificerad logistiker inom sjötransporter. En be­fraktare­/ fartygsoperatör har dagliga kontakter med rederier, fartyg, hamnar och kunder.

Övrigt
På större rederier finns oftast en försäkrings-, kommunikations- och marknadsavdelning. De rederier som exempelvis inte har en egen försäkringsavdelning kan ha avtal med externa företag.