Upp

Skeppsmäkleri

SKEPPSMÄKLERI

Skeppsmäklare är en sammanfattande beteckning på redares representant i en hamn.

Skeppsmäklaren är en mellanman som hanterar nödvändiga åtgärder för att ett fartygs hamnuppehåll ska fungera praktiskt. Det kan innebära att förmedla kontakt med stuverier, speditörer, leverantörer, gränspolis samt hamn- och tullmyndigheter.

Inom skeppsmäkleri finns ett antal olika inriktningar:

• Befraktningsmäklare: förmedlar kontakt mellan lastägare och redare.

• Hamnagent: hanterar praktiska och formella frågor för ett fartyg som kommer till en hamn.

• Köp- och försäljningsmäklare: fungerar som mellanhand vid köp, försäljning och skrotning av fartyg.

• Linjeagent: ombesörjer lastbokningar för kontrakterade rederier och förmedlar kontakt med speditörer.

Ett mäkleri eller befraktningskontor arbetar med försäljning av transporter och kontrakt.

Vad gör en skeppsmäklare?