Upp

Vaktgående maskinpersonal

VAKTGÅENDE MASKINPERSONAL

ARBETSUPPGIFTER

Som vakt­gående maskin­­personal arbetar du i maskin­rummet med exempel­vis under­håll av huvud- och hjälp­maskiner. Du kontrollerar, smörjer och byter ut reserv­delar, reparerar och över­vakar driften i maskin­rummet. Du arbetar i team tillsammans med övrig maskin­personal.

Utöver ordinarie arbets­­uppgifter ingår du i fartygets säkerhets­­organisation. Säkerhets­­övningar arrangeras regel­­bundet efter ett givet schema.

BEHÖRIGHETER OCH CERTIFIKAT

För att arbeta som vaktgående maskinpersonal krävs vissa behörigheter och certifikat.

Behörigheter
Vaktgående maskinpersonal*

Certifikat
• Basic Safety (grundläggande säkerhetsutbildning)
• Sjöpersonal med särskilda sjöfartsskyddsuppgifter

vaktgaende

Foto: Stena Line

Beroende på vilken fartygstyp du kommer att arbeta på kan ytterligare certifikat tillkomma.

För att arbeta ombord krävs även
• Sjöfartsbok
• Giltigt pass
• Läkarintyg för sjöfolk (utfärdas av läkare godkänd av Transportstyrelsen)

*För att ansöka om behörighet som vaktgående maskinpersonal krävs

En yrkesvuxutbildning med inriktning mot sjöfart som är godkänd av Transportstyrelsen. Under utbildningen ingår APL (arbetsplatsförlagd utbildning) ombord (60 dagar) och undervisning på övningsfartyg (100 timmar) alternativt 74 dagar APL. För att få ut behörigheten krävs dessutom godkänt betyg i Svenska eller Svenska som andraspråk 1, Engelska 5 och Matematik 1.

LÄNKAR

På länken Transportstyrelsen, välj:
Behörighetsgrupp: Manskap – Maskin
Behörighet: Vaktgående maskinpersonal