Upp

Sjöman inriktning däck eller maskin

Hösten 2024 startar en ny yrkesvuxutbildning på två platser i Sverige; Öckerö och Härnösand. Utbildningen är på 40 veckor och innehåller både praktik (APL) ombord på fartyg och teori på respektive ort. Du väljer inriktning, antingen mot arbete på däck eller i maskin.

 

För att ansöka gäller att du fyllt 20 år och har gått klart grundskolan. För att bli anställningsbar efter utbildningen krävs dessutom att du har betyg i minst Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, Matematik 1 och Engelska 5.

 

Utbildningen är tillgänglig även om du inte tillhör kommunerna Öckerö eller Härnösand. Kontakta din hemkommun för mer information.

 

Ansökan till utbildningen i Härnösand öppnar den 3 mars och stänger den 30 april. Ansökan till utbildningen på Öckerö öppnar den 3 april och stänger den 30 april. Du hittar information om utbildningen i länkarna nedan.

 

Öckerö
Läs mer om utbildningen – Öckerö Maritimt Center
Läs mer om utbildningen – Öckerö kommun

 

Härnösand
Läs mer om utbildningen – Härnösands kommun