Upp

YH Skärgårdskapten – Härnösand

Marina läroverket är en fristående skola i marin miljö, som erbjuder gymnasieutbildningar, vuxenutbildningar i yrkeshögskolan och ett antal fristående kurser. Den 2-åriga YH-utbildningen till ”skärgårdskapten” startade redan 1997. Utbildningen sker i nära samarbete med branschen.

 

Det är en tvåårig yrkeshögskoleutbildning för dig som vill satsa på en karriär inom skärgårdstrafiken. Utbildningen omfattar bland annat Fartygsbefälsexamen klass VII och ger 12 månaders sjötid, vilket ger dig behörighet som Fartygsbefäl klass VII inre fart när du tar examen.

 

Skärgårdskaptensutbildningen i Härnösand är en utbildning på ”halvdistans”. Ca 75 % av tiden följer du den teoretiska delen av utbildningen via länk. Du kan då välja om du vill sitta hemma eller på Lärcentrum i Härnösand (Sambiblioteket), men det kommer också att vara schemalagda aktiviteter som kräver närvaro. Du behöver således bo så att du regelbundet kan ta dig till Härnösand. Det rör sig då om till exempel praktiska övningar och handledning i studiegrupper. Att arbeta till sjöss är ett teamwork så en bra befälsutbildning går inte att genomföra helt på distans.

 

Under några veckor (3–4 veckor per termin) det första året kommer utbildningen att vara förlagd till Stockholm och då bor du på ett av våra fartyg på skolan i Stocksund eller på vår ö Idskär. Under andra året är större delen av höstterminen förlagd på Sjöfartshögskolan i Kalmar (10 veckor).

 

Läs mer

Länk direkt till hemsida