Upp

Göta kanal

Soya III kommer att besöka tre orter längs Göta Kanal och ombord är man välkommen att titta på ett historiskt fartyg som byggdes på 30-talet. På kajen kommer det att finnas en utställning om sjöfartens olika utbildningsvägar och även lokala aktörer inom sjöfarten kommer att finnas tillgängliga. Den primära målgruppen är ungdomar som går på skolor på närliggande orter.

 

Även allmänheten är välkommen.

 

Mariestad, 12 september

Motala, 17 september

Söderköping, 23 september