Upp

Jungman

JUNGMAN

ARBETSUPPGIFTER

Jungman är en nybörjarbefattning på ett fartygs däcksavdelning. Du arbetar i team tillsammans med övrig däckspersonal. Det krävs ingen utbildning för att arbeta som jungman, men du behöver en arbetsgivare som vill anställa dig och bekosta dina säkerhetsutbildningar och certifikat.

Vanliga arbetsuppgifter är underhåll såsom att måla, knacka rost och hålla rent på däck. Utöver ordinarie arbetsuppgifter ingår du i fartygets säkerhetsorganisation. Säkerhetsövningar arrangeras regelbundet efter ett givet schema.

BEHÖRIGHETER OCH CERTIFIKAT

För att arbeta som jungman krävs endast certifikat

Certifikat
• Basic Safety (grundläggande säkerhetsutbildning)
• Sjöpersonal med särskilda sjöfartsskyddsuppgifter

Beroende på vilken fartygstyp du kommer att arbeta på kan ytterligare certifikat tillkomma.

För att arbeta ombord krävs även
• Sjöfartsbok
• Giltigt pass
• Läkarintyg för sjöfolk (utfärdas av läkare godkänd av Transportstyrelsen)

LÄNKAR

På länken Transportstyrelsen, välj:
Behörighetsgrupp: Manskap – Däck
Behörighet: Jungman