Upp

Förste fartygsingenjör

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text] FÖRSTE FARTYGSINGENJÖR [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_empty_space][vc_column_text] ARBETSUPPGIFTER [/vc_column_text][vc_column_text]Som förste fartygs­­­ingenjör är du ansvarig för planeringen av fartygets under­­hålls­­arbete av den tekniska ut­­rustningen samt brand­­­ut­rustningen. Till din hjälp har du fartygets under­­hålls­­­system. Du an­­svarar och organiserar in­köp av reserv­­delar och för­­bruknings­­material för maskin­­­av­­delningen. Du arbets­­­leder maskin­­­manskapet. Utöver ordinarie arbets­­uppgifter ingår du i...

[vc_row][vc_column][vc_empty_s...

Läs mer

Jungman

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text] JUNGMAN [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text] ARBETSUPPGIFTER [/vc_column_text][vc_column_text] Jungman är en nybörjarbefattning på ett fartygs däcksavdelning. Du arbetar i team tillsammans med övrig däckspersonal. Det krävs ingen utbildning för att arbeta som jungman, men du behöver en arbetsgivare som vill anställa dig och bekosta dina säkerhetsutbildningar och certifikat. Vanliga arbetsuppgifter är underhåll såsom att...

[vc_row][vc_column][vc_empty_s...

Läs mer

Matros

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text] MATROS [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_empty_space][vc_column_text] ARBETSUPPGIFTER [/vc_column_text][vc_column_text]Som matros arbetar du med samma arbets­uppgifter som befattningen lätt­matros med fartygets under­håll exempelvis målning, smörjning, vakt­hållning på bryggan, lastning och lossning av fartygets last. Du arbetar i team tillsammans med övrig däcks­personal. Utöver ordinarie arbets­uppgifter ingår du också i fartygets säkerhets­organisation. Säkerhets­övningar arrangeras regel­bundet...

[vc_row][vc_column][vc_empty_s...

Läs mer

Ombordservice­personal

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text] OMBORDSERVICEPERSONAL [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_empty_space][vc_column_text] ARBETSUPPGIFTER [/vc_column_text][vc_column_text]Ombord på passagerar­fartyg finns flera av­delningar; hotell, restaurang och butik. I dina arbets­uppgifter ingår allt från att väl­komna gäster ombord till att bädda och städa hytter, servera mat och plocka disk, städa all­männa ut­rymmen, plocka upp varor i butik samt arbeta i kassan. Vid...

[vc_row][vc_column][vc_empty_s...

Läs mer

Teknisk chef

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text] TEKNISK CHEF [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_empty_space][vc_column_text] ARBETSUPPGIFTER [/vc_column_text][vc_column_text]Som teknisk chef har du den högsta positionen inom maskin och el. Du har det övergripande ansvaret för fartygets maskiner och annan teknisk ut­rustning ombord samt ansvar för maskin­personalen och av­delningens ekonomi. Du arbetar i nära sam­arbete med övriga av­delningar om­bord. I de administrativa...

[vc_row][vc_column][vc_empty_s...

Läs mer

Befaren maskinpersonal

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text] BEFAREN MASKINPERSONAL [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_empty_space][vc_column_text] ARBETSUPPGIFTER [/vc_column_text][vc_column_text]Som be­faren maskin­personal arbetar du med samma arbets­uppgifter som vakt­gående maskin­personal i maskin­rummet med exempelvis under­håll av huvud- och hjälp­maskiner. Du kontrollerar, smörjer och byter ut reservdelar, reparerar och övervakar driften i maskin­rummet. Du arbetar i team tillsammans med övrig maskin­personal. Utöver ordinarie arbets­uppgifter...

[vc_row][vc_column][vc_empty_s...

Läs mer

Fartygseltekniker

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text] FARTYGSELTEKNIKER/ELINGENJÖR [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_empty_space][vc_column_text] ARBETSUPPGIFTER [/vc_column_text][vc_column_text]Som el­­ingenjör har du hand om och planerar under­­hållet av fartygets elektriska ut­­rustning och till din hjälp har du fartygets under­­hålls­­system. Du har även ansvaret för kom­munik­ations­­­­ut­rustningen för telefoni och data­­­överföring. Du är inköps­­an­svarig för reserv­­delar och för­bruknings­­material i el­­avdelningen samt sköter underhållet av...

[vc_row][vc_column][vc_empty_s...

Läs mer

Fartygselektriker

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text] FARTYGSELEKTRIKER [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_empty_space][vc_column_text] ARBETSUPPGIFTER [/vc_column_text][vc_column_text]Du arbetar med under­håll av all elektrisk ut­rustning ombord exempelvis fel­sökning, reparations­arbeten och ny­installation. Du arbetar i team till­sammans med el­ingenjören och övrig maskin­personal. Utöver ordinarie arbets­uppgifter ingår du i fartygets säkerhets­organisation. Säkerhets­övningar arrangeras regel­bundet efter ett givet schema. [/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text] BEHÖRIGHETER OCH CERTIFIKAT [/vc_column_text][vc_column_text]För att arbeta som fartygselektriker...

[vc_row][vc_column][vc_empty_s...

Läs mer

Lots

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text] LOTS SJÖFARTSVERKET [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_empty_space][vc_column_text] ARBETSUPPGIFTER [/vc_column_text][vc_column_text]Som lots arbetar du med att navigera fartyg genom svåra passager längs våra kuster och manövrera fartyg till och från hamn. Du kommer ombord i olika typer av fartyg ut­rustade med navigations­utrustning av varierande kvalitet och om­fattning. Det ställer höga krav på din...

[vc_row][vc_column][vc_empty_s...

Läs mer

Båtman

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text] BÅTMAN SJÖFARTSVERKET [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_empty_space][vc_column_text] ARBETSUPPGIFTER [/vc_column_text][vc_column_text]Som båtman ansvarar du för transport av lotsar* till och från fartyg i aktuellt om­råde. Även sjöräddnings­uppdrag ingår som en del i din tjänst. Lots­båten be­mannas av två personer där en fungerar som befäl­havare och en som navigatör/däcksman. Du har befäl­havar­ansvar och sköter...

[vc_row][vc_column][vc_empty_s...

Läs mer